Ranking - porty morskie Unii Europejskiej a wymiana handlowa na świecie.

Świat - relacje i wymiana handlowa z wykorzystaniem transportu morskiego.

Chiny - gospodarka nr 1 światowej wymiany handlowej.

W 2013 roku gospodarka Chin została największą na świecie potęgą handlową z wartością wymiany w kwocie 4 bln dolarów. Chiński eksport wzrósł w 2013 r. o 7,9 proc. do 2,21 bln dolarów, a import - o 7,3 proc. do 1,95 bln dolarów. Rozwój gospodarki Chin osiągnął apogeum wzrostu i zdetronizował największych rywali czyli gospodarkę Niemiec i USA będących wśród największych eksporterów na świecie.

Największym partnerem tygrysa z Azji są Unia Europejska oraz USA dalej państwa z Azji Południowo-Wschodniej. Chiny osiągnęły ten wynik między innymi dlatego, że wypracowały doskonale funkcjonujący system eksportu i importu towarów. Do tego niezbędnie potrzebne były porty morskie. W chwili obecnej największe porty świata są właśnie w Chinach. Na 20 największych portów świata, aż 10 leży w Chinach, 3 porty leżą w Unii Europejskiej a tylko jeden w USA. 

Ranking największych portów świata

Źródło: www.worldshipping.org

W roku 2012 wymiana w handlu międzynarodowym poprzez drogi morskie to aż 80% światowego handlu. Oznacza to, że 80 procent towarów jest wysyłana poprzez porty morskie. Państwa które zdominowały wymianę handlową Chiny, Unia Europejska oraz USA mają silnie rozwiniętą gospodarkę morską w tym porty, żeglugę, oraz infrastrukturę logistyczną (głównie kolejową i drogową). W skład struktury wymiany handlowej wchodzą nie tylko gotowe produkty przewożone w kontenerach, lecz także surowce takie jak gaz, ropa, węgiel i rudy żelaza czy boksyt i inne surowce. Łącznie suma przewożonych towarów drogą morska to 9,17 mld ton towarów.

Świat - operatorzy transportu morskiego.

Na świecie zmniejsza się także liczba morskich operatorów logistycznych. Jest to wynikiem konsolidacji. W chwili obecnej jest 16 dużych operatorów logistycznych. Największą flotą kontenerowców dysponuje firma:
 
1. MAERSK LINE z Danii (2,15 mln DWT), 
2. MSC z Szwajcarii (2,1 mln DWT)
3. Grupa CMA z Francji (1,14 mln DWT)
4. Cosco z Tajwanu – 0,71 mln DWT). 

Operatorzy logistyczni to firmy przewożące towary pomiędzy np. Chinami a Europą czy USA a innymi kontynentami. Od ich oferty przewozu dóbr zależy także konkurencyjność gospodarek poszczególnych państw. Nie trzeba dodawać, że malejąca liczba operatorów najbardziej odbija się na konkurencyjności tych małych. Z drugiej strony duże firmy logistyczne to także ogromne kwoty na budowę statków transportowych. Budowa super jednostek – kolosów zabierających coraz to większą liczbę kontenerów, czy masy towarów zwiększa zapotrzebowanie na sprawne duże jednostki obsługujące największe porty morskie. To wyznacza potoki morskie do portów mających możliwość przyjęcia jednostek o dużym zanurzeniu np. 15 m i długości 400 metrów oraz oferujących sprawny rozładunek skracający postój dużego statku. 
Dla przykładu koszt frachtu na liniach Daleki Wschód - porty Morza Północnego (np. Gdańsk), może kosztować za kontener 20 stopowy (TEU) 1312 USD.

Kraje. W 2012 najwięcej statków pod swoją banderą miała (kraje oferujące niższe stawki podatków i opłat przyciągają właścicieli statków) Grecja 3695 jednostek o nośności 233,9 mln DWT, Japonia 3991 o nośności 223,8 mln DWT, Chiny 5313 jednostek o nośności 190 mln DWT oraz Niemcy 3833 jednostek o nośności 125,8 mln DWT.

Unia Europejska najważniejsze porty morskie.

Unia Europejska - wielkość przeładowanych towarów.

Unia Europejska jest jedną z największych gospodarek świata, silnym eksporterem i importerem, czołowym inwestorem z dużym obszarem realizacji inwestycji zagranicznych. Pomimo, iż na Unię przypada zaledwie 7% ludności świata, skupia ona ponad jedną czwartą światowego bogactwa mierzonego produktem krajowym brutto (PKB) – całkowitą wartością towarów i usług. 

Unijny handel – najważniejsze dane:

 • udział UE w eksporcie i imporcie światowym: 17,2% – 2011 r.
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne w UE: 3807 mld euro – 2011 r.
 • wychodzące bezpośrednie inwestycje zagraniczne UE: 4983 mld euro – 2011 r.
 • nadwyżka handlowa w sektorze wytwórczym, 300 mld euro – 2012 r.
 • nadwyżka handlowa w sektorze usług: 120 mld euro – 2011 r. 

Znaczenie portów morskich dla Unii Europejskiej jest bardzo duże. Porty morskie to okno na świat wymiany handlowej. W wymianie handlowej Unii Europejskiej 90 procent w całkowitej masy przeładunków odbywa się przez porty morskie, z czego 40 procent wymiany dotyczy wymiany wewnętrznej UE. Porty to także system połączony za pomocą infrastruktury drogowej i kolejowej z innymi centrami logistycznymi w głębi lądu. Porty i cała infrastruktura stanowi kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i sprawności logistyki danego kraju i całej Unii Europejskiej. A w dalszym znaczeniu decydują o konkurencyjności całej Unii Europejskiej w światowej wymianie handlowej. Stąd w Unii Europejskiej same porty są dużą branżą zatrudniającą ponad 1 mln osób.
Ogólna ilość przetransportowanych towarów w morskich portach Unii Europejskiej wyniosła w roku 2008 – 3,9 mld ton. W roku 2009 wyniosła 3,5 mld ton, by po spadku w 2011 powrócić do wartości 3,8 mld ton.

Największymi potentami w przeładunku towarów są w UE:
 1. Holandia
 2. Wielka Brytania
 3. Włochy
 4. Hiszpania
 5. Francja

Unia Europejska - największe porty.

W głównych portach Unii Europejskiej pogłębia się problem zatorów i sprawnej obsługi kontenerowców. 
Wynika to z przyczyn obecnego nadmiernego zatłoczenia w portach oraz wpływania dużych, super kontenerowców, które powodują czasową kumulację ładunków. Do ich obsługi nie wystarczają dostępne ilości suwnic i miejsca składowania. Przekłada się to na brak płynności przeładunków i powoduje obciążenia na drogach i liniach kolejowych. Np. port w Hamburgu w granicach miasta nałożył dopłaty do ładunku z tytułu przeciążenia ruchem (40–80 euro). Sytuację w największych portach mają poprawić realizowane inwestycje. 
Ranking największych portów Unii Europejskiej.

 1. Port w Rotterdamie 
 2. Port w Antwerpi
 3. Port w Hamburgu
 4. Port w Marsyli
 5. Port w Algeciras
 6. Port w Havre

Port w Rotterdamie

W 2013 roku port w Rotterdamie był największym portem w Unii Europejskiej. Ilość przeładowanych towarów to ponad 442 mln ton towarów. Jest to zarazem największy port morski pod względem ilości przeładowanych kontenerów. Port ten w swojej strukturze ładunków najwięcej transportuje paliw płynnych, dalej towary w kontenerach oraz towary masowe. 
W 2014 roku w porcie Rotterdam deklarację inwestycji zgłosiło 29 firm międzynarodowych o wartości 161 mln euro. Inwestycje mają utworzyć ponad 2700 miejsc pracy w porcie. Większość nowych inwestycji ma związek z usługami portowymi i logistycznymi. W ostatnich czterech latach port odnotował tendencję wzrostową związaną z inwestycjami firm międzynarodowych. Łącznie na inwestycje zdecydowało się 101 firm. Wartość ich inwestycji przekroczyła 500 mln euro. Skutkiem tego było utworzenie około 6000 miejsc pracy. Większość z tych nowych inwestycji pochodzi z Azji, szczególnie z Chin.

Port w Antwerpi

Port w Antwerpii przeładował w 2013 roku ogółem 190,6 mln ton. Port w Antwerpii to powierzchnia większa niż 13 tyś. hektarów. Na obszarze portu istnieją magazyny o powierzchni ponad 400 hektarów. Długość nadbrzeża to łącznie 150 km. Głównymi towarami będącymi w przeładunku są stal, owoce, kawa oraz samochody, Jeżeli chodzi o produkty masowe to port przeładowuje duże ilości produktów chemicznych i petrochemicznych. W porcie w Antwerpii pracuje ponad 150 tyś. osób.

Wynik portu jest rezultatem dużych inwestycji w poprzednich latach skupiających się na przekształceniu części obszarów magazynowania i przepakowywania na zbiorniki paliw. Port wybudował Sea-Tank Terminal, oraz Terminal Processing Company, który zwiększył zdolności przeładunkowe. Tym samym Antwerpia stała się największym, zintegrowanym klastrem petrochemicznych w Europie. 

Port w Antwerpii rozwija także możliwość tankowania statków na Gaz. Ze względu na koszt paliwa i niższą emisyjność nowym trendem wśród napędzania statków staje się paliwo – ciekły gaz. Unia Europejska od 2015 roku obniża emisyjność spalin dla statków stąd właśnie ten rodzaj paliwa będzie bardziej konkurencyjny. Mazut napędzający statki do tej pory będzie wypierany z rynku na rzecz gazu skroplonego. Stacja benzynowa miała by funkcjonować od 2015 roku. 

Port w Hamburgu

W 2013 port Hamburg przeładował 139 mln ton towarów. Największym partnerem handlowym Hamburga są porty w Chinach. W chwili obecnej kluczowym projektem dla tego portu jest projekt Amber Coast Logistics. Do tego projektu włączyły się państwa z Danii, Polski, Łotwy, Litwy, Białorusi i Niemiec. Możliwość pogłębienia toru wodnego na Łabie zapewniłby możliwość zawijania do porty super jednostek Triple -E.

Do 2030 roku Unia Europejska chce zbudować spójny system transportu morskiego.

Wiele portów w krajach Unii Europejskiej jest opóźnionych pod względem efektywnego wykorzystania dostępnych urządzeń, niezawodności, sprawności czy przepustowości. Różnice wydajności wpływają na podział obrotów ładunków i organizacji łańcuchów logistycznych w Europie.
Główny koordynator sieci TEN-T w Komisji Europejskiej wyznaczył główne szlaki handlowe (10) i cele do realizacjiw zakresie redukcji zużycia paliw i emisji spalin. Unia Europejska chce zbudować nie tylko 10 głównych korytarzy transportowych ale także w planach Unii Europejskiej jest budowa 85 głównych centrów logistycznych znajdujących się przy portach oraz budowa infrastruktury dla transportu intermodalnego. Według kalkulacji wartość inwestycji w europejski system może sięgać blisko 500 mld euro.

Zmiany Unii Europejskiej w system transportu.

Unia wprowadza zaostrzenia od 2015 roku. Nowe wymogi dla statków pływających po wewnętrznym obszarze SECA (w Europie: Kanał la Manche, Morze Północne i Bałtyckie) obniżają emisje spalin z 1% do 0,1 procenta oraz na pozostałych wodach UE z 3% do 1 procenta. Zmiany mogą wywołać przetasowania komunikacyjne na kilku kierunkach. Wiele portów szacuje teraz jakie skutki może wywołać dla nich wprowadzenie zmian. Większość staków nie zdąży przystosować się do przerobienia napędu statków z mazutu na gaz ciekły. Poza tym zmiany takie mogą wywołać podwyższenie kosztów transportu droga morską. Stąd może się okazać, że transport części towarów może odbywać się poprzez transport kolejowy bądź samochodowy. Zmiany te w szczególności mogą dotyczyć portów na Morzu Bałtyckim. W 2015 roku część operatorów może przenieść przewozy z jednego portu do innego, a potok towarów będzie częściowo przebiegał po lądzie. Np. cześć ładunków może docierać do portów w Słowenii i dalej koleją do Czech czy Słowacji zamiast do portów Szczecina czy Gdańska. 

Podsumowanie


Nowoczesne porty morskie Unii Europejskiej - modernizacja tej gałęzi transportu pozwoli utrzymać konkurencyjność całego kontynentu. Choć na tle światowego handlu bardzo mocno do przodu uciekają porty morskie w Azji. Skala boomu gospodarczego Chin jest najwyraźniej dostrzegalna na tle portów morskich USA, które w rankingu top 10 portów świata nie znajdują miejsca.

Budowa portów morskich korzystnie wpływa na rozwój regionów i krajów. Wzrasta ranga i potencjał regionalnego biznesu dla partnerów i klientów w świecie. Zrównoważony rozwój portów w wielu krajach będzie miał znaczenie w najbliższych latach. Gdyż największe porty UE mają już mniejsze zdolności do wzrostu. Niestety sama rozbudowa portów nie zmienia sytuacji dla gospodarki, gdyż port to naczynie połączone z gospodarką za pomocą autostrad oraz transportu kolejowego oraz terminalami intermodalnymi w głębi lądu. Stąd skala inwestycji UE w poprawę sprawności łańcuchów logistycznych robi wrażenie - 500 mld euro.

Rynek transportu morskiego będzie nadal rósł. Ciekawe wydaje się postawienie pytania. Czy i kiedy bogacące się z roku na rok Chiny będą stawały się rynkiem dla dóbr z Unii Europejskiej i innych części świata.
Artykuł został napisany 08.11.2014 przez EURO-DANE.
Do zebrania danych wykorzystano informacje Eurostatu i strony internetowe :
www.forbes.pl, www.wyborcza.biz, www.forsal.pl  oraz www.worldshipping.org

Chiny - nowoczesne porty morskie

Porty morskie w Chinach

Unia Europejska - port Rotterdam


Unia Europejska - port w Antwerpii

Unia Europejska - port w Hamburgu


Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych