RUMUNIA - wskaźniki gospodarcze Rumunii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Rumunia powierzchnia : 238 391 km²

  • Rumunia ludność: 21,3 mln

  • Stolica: Bukareszt 1,9 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: Lej

  • Rumunia PKB całkowite: 169,3 mld USD (2012)

  • Rumunia PKB/mieszkańca:7935 USD

PKB Rumunia
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Rumunia - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

PKB Rumunii rosło w latch 2003 do 2008 na bardzo dobrym poziomie - od 4,2% do 8,5%. Rok 2009 nie był łaskawy także dla gospodarki tego Kraju. PKB obniżyło się w tym czasie o 6,6%. Słabym rokiem był także rok 2010. Potem nastąpiło odbicie i gospodarka wróciła na ścieżkę wzrostu. PKB Rumunii wyniósł w 2012 roku 131,7 mld EURO. Dzięki temu Rumunia zajmuje 17 miejsce w Unii Europejskiej. 

Ludność Rumunia
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Rumunia - Dane EUROSTAT 2013

Ludność - liczba ludności w Rumunii w 2012 roku wyniosła 21, 3 mln osób. Według tego kryterium Rumunia sytuuje się na miejscu 7 w Unii Europejskiej. Jak widzimy to na wykresie, Rumunia należy do grupy Państw, w których liczba ludności zaczyna spadać. w 2001 roku w Rumuni liczba mieszkańców wynosila 22,4 mln osób. To spadek o ponad 1 mln osób.

Inflacja Rumunia
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Rumunia - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Rumunii miał wyjątkowy trend. W roku 2001 inflacja była bardzo wysoka, osiągneła poziom 34,5%. Dzięki wysokim stopom procentowym inflacja już w roku następnym zaczeła obniżać się do poziomu 22,5%. W kolejnych latach malała o kilka procent rocznie. W roku 2007 inflację obniżono poniżej 5%.  W dalszych latach inflacja nieco urosła, lecz w 2012 miała już poziom 3,4%. 

Stopy procentowe Rumunia
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Rumunia - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - stopy procentowe w Rumunii osiągały wysoki poziom. W roku 2002 oraz 2003 osiągneły poziom ponad 20%. Jeszcze tylko rok 2004 należał do wyjątkowo wyskokich stóp procentowych. Po trzech latach poziom stóp procentowych obniżono, a rozpiętość wyników przebiegała pomiędzy 7,5% a 12%. Mimo to stopy procentowe w Rumunii należą do jednych z najwyższych w Europie.

Zatrudnienie Rumunia
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Rumunia - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 
Zatrudnienie w Ruminii w pierwszych trzech latach po przystąpieniu do UE spadało. Dopiero 2012 był rokiem w którym trend ten został przełamany. W 2012 roku zatrudnienie wzrosło o 1,9%.

Giełda Rumunia
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Rumunii - Bucharest Stock Exchange, giełda powstała po 50 latach przerwy w 1995 roku.
Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, ine papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 24 mld euro (2007 rok)
Liczba spółek:
Strona: www.bvb.ro

Bezrobocie Rumunia
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Rumunia bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Rumunia bezrobocie - jak pokazuje wykres wskaźnik bezrobocia jest na odpowiednim poziomie. W prezentowanym okresie bezrobocie oscylowało w przedziale od 5,8% do 8%. Są to dość małe zmiany gdy odniesiemy je do zmian PKB Rumunii. Lata 2004, 2006 oraz 2008 to najlepsze czasy rumuńskiej gospodarki, mimo to zmiany wśród osób pozostających bez pracy nie pozostawały w znacznej korelacji z PKB.

Deficyt/nadwyżka budżetowa Rumunia
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Rumunia deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt Rununia - należy do państw, które muszą ponosić duże nakłady na modernizację. Stąd wynikają duże potrzeby na kapitał. Gdy gospodarka Rumunii rosła w tempie ponad 5% PKB, deficyt nie był znaczący, natomiast gdy nadszedł kryzys, wydatki miały duzą przewagę nad przychodami. Pozytywne dane z wykresu to ostatnie lata, deficyt zaczyna spadać.

Rumunia eksport

.

Gospodarka Rumunii w Unii Europejskiej

Rumunia została członkiem Unii Europejskiej w roku 2007. 
Tak trafili tutaj inni: Rumunia 


Atrakcje Rumunii

RUMUNIA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
RUMUNIA

Zapraszamy na Blog o Rumunii, zatrudnieniu, płacy.

Biznes w Rumunii:

www.bukareszt.trade.gov.pl
www.bukareszt.msz.gov.pl
www.prcc.org.pl


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych