SŁOWACJA - wskaźniki gospodarcze Słowacji
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Słowacja powierzchnia: 49 035 km²

  • Słowacja ludności: 5,4 mln

  • Stolica: Bratysława 0,6 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Słowacja PKB całkowite: 91 mld USD (2012)

  • Słowacja PKB/mieszkańca: 16 899 USD

PKB Słowacja
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Słowacja - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

Słowacja i jej gospodarka utrzymuje poza 2009 rokiem stały wzrost gospodarczy. W najlepszym roku 2007 gospodarka Słowacji osiągneła imponujący wzrost PKB 10,5%. To bardzo dobry wynik. W pozostałych latach Słowacja także miała znaczące ponad 5% wzrosty. Pod względem wielkości PKB Słowacja ma 19 pozycje w Unii Europejskiej. PKB Słowacji w 2012 roku wyniósł 71,4 mld EURO.

Ludność Słowacja
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludnosci Słowacja - Dane EUROSTAT 2013

Ludność - Słowacja ma 5,4 mln mieszkańców. Od roku 2001 jej liczba mieszkańców prawie się nie zmieniła. Pod względem wielkości tego wskaźnika Słowacja zajmuje 18 miejsce w Unii Europejskiej. W roku 2009 Słowacja miała najwyższą liczbę mieszkańców. Słowacja także nie jest krajem boomu demograficznego.

Inflacja Słowacja
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Słowacja - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen na Słowacji miał dość wysokie notowania w latach 2001 - 2004. Inflacja sięgała wtedy nawet 8,4%. Po roku 2005 inflacja na Słowacji nie przekraczała już poziomu 5%. W latach 2009 oraz 2010 inflacja była poniżej 1%. Poziom inflacji na Słowacji jest stabilny. 

Stopy procentowe Słowacja
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Słowacja - dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Słowacja jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. 
Jak widzimy stopy procentowe od momentu przyjęcia euro są niskie. Przed przyjęciem euro wysokie stopy procentowe były dla Słowacji zancząco wyższe. Oznaczało to, że każdy kredyt był dużo droższy niż po przyjęciu waluty Unii Europejskiej. Niskie koszty kredytu oznaczają tańszy kredyt dla firm oraz dla konsumentów.

Zatrudnienie Słowacja
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Słowacja - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 
Zatrudnienie na Słowacji w pierwszych latach 2001 - 2004 utrzymywało się na podobnym poziomie. Wyraźny wzrost zatrudnienia miał miejsce w latach 2005 - 2008. Gospodarka tworzyła miejsca pracy. W roku 2009 i 2010 zatrudnienie spadło o 2%, a dalej 0 1,5%. W kolejnych latach gospodarka znów zaczeła tworzyć miejsca pracy.

Giełda Słowacja
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda papierów wartościowych w Bratysławie - Bratislava Stock Exchange została utworzona w 1991 roku. 
Instrumenty finansowe: akcje przedsiebiorstw, obligacje firm i państw oraz inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 4,5 mld euro (2007 r)
Liczba spółek:
Strona: www.bsse.sk

Bezrobocie Słowacja
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Słowacja bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Słowacja bezrobocie - prezentacja graficzna pokazuje, że bezrobocie na Słowacji jest w pewnych okresach wysokie. Gospodarka Słowacji ma niską skuteczność jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy. Nawet duży wzrost gospodarczy w 2007 roku nie wystarczył na stałą poprawę wskaźnika. 

Deficyt / nadwyżka budżetowa Słowacja
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Słowacja deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Słowacja deficyt - do czasu kryzysu gospodarczego Słowacja miała niewielki deficyt. Podobnie jak inne kraje tego regionu Słowacja ma do nadrobienia wiele zaległości w modernizacji gospodarki i infrastruktury. Wszystko to niesie za sobą duże obciążenia dla budżetu i wydatki. Kryzys gospodarczy wytrącił tempo wzrostu i obniżył wpływy budżetowe. 

Słowacja eksport

...

Gospodarka Słowacji w Unii Europejskiej

Słowacja wstąpiła do Unii Europejskiej w roku 2004. W roku 2007 została członkiem strefy Schengen. W roku 2009 znalazła się w strefie euro. 
Tak trafili tutaj inni: Słowacja 


Atrakcje Słowacji

SŁOWACJA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
SŁOWACJA

Zapraszamy na Blog o Słowacji, zatrudnieniu, płacy.

Biznes Słowacja:

www.firmanaslowacji.pl
www.biznes.sk
www.bratyslawa.msz.gov.pl
www.polskoslowackaizba.plSprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych