SŁOWENIA - wskaźniki gospodarcze Słowenii
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Słowenia powierzchnia: 20 273 km²

  • Słowenia ludność: 2,0 mln

  • Stolica: Lublana 250 tys mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • Słowenia PKB całkowite: 45,6 mld USD 

  • Słowenia PKB na mieszkańca: 22 192 USD

PKB Słowenia
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Słowenia - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

PKB Słowenii wyniósł w 2012 roku 35,4 mld EURO. Gospodarka Słowenii zajmuje miejsce nr 22 w UE. PKB SŁowenii najszybszy wzrost notował w latach 2003 - 2008. Wzrstał na poziomie 2,9 a 7%. Kryzys w 2009 roku spowodował sadek PKB o 7,8%. W kolejnych dwóch latach było lepiej. Od roku 2012 gospodarka Słowenii ma problemy. PKB spada.

Ludność Słowenia
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Słowenia - Dane EUROSTAT 2013

Ludność Słowenii to jeden z niższych wskaźników w Unii Europejskiej. W 2012 roku w Słowenii liczba ludności wyniosła nieco ponad 2 mln osób. Jak pokazuje wykres porównując 2012 rok z rokiem 2001 to liczba ludności nieznacznie się poprawiła. 

Inflacja Słowenia
/ inflation / la inflación /

Stopy procentowe Słowenia - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen na Słowenii jest stabilny. Jak widzimy inflacja nigdy nie była dwucyfrowa. Poza tym trend od roku 2001 jest malejący. Inflacja na Słowenii zaczeła się obniżać z poziomu 8,6% w roku 2001. W 2005 spadła już do poziomu 2,5%. Kolejne dwa lata to wzrost do 5,5%, a następnie jej spadek do 0,9%. W roku 2009 oraz kolejnych latach inflacja jest pod kontrolą i na odpowiednim poziomie wspierającym gospodarkę. 

Stopy procentowe Słowenia
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Słowenia - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Słowenia jest członkiem strefy euro, a jej stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. 

Jak widzimy stopy procentowe w 2002 roku Słowenia miała wysokie. Jednak gdy inflacja malała stopy także obniżano. W roku 2012 wynosiły zaledwie 1,5%. 

Zatrudnienie Słowenia
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Słowenia - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.

Jak widzimy na wykresie zatrudnienie na Słowenii nie rosło w sposób ciągły. Najlepszy okres dla wzrostu zatrudnienia gospodarka Słowenii zanotowała w latch 2006-2008. W ostatnich latach zatrudnienie spada z roku na rok.

Giełda Słowenia
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych Lublana - została założona w 1989 roku. Dziś - Holding CEE SEG AG jest właścicielem giełdy Praga, Lublana, Budapeszt, Wiedeń).

Instrumenty finansowe: akcje, obligacje oraz inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 4,9 mld euro
Liczba spółek: 61
Strona: www.ljse.si

Bezrobocie Słowenia
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Słowenia bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Słowenia bezrobocie - utrzymuje na poziomie niewywołującym niepokojów społecznych. Zobaczmy, że Słowenia od 2003 roku do roku 2009 miała bezrobocie na niskim poziomie, to powodowało, że na rynku pracy to pracownik jest stroną decydującą. Po roku w którym nastąpiło odbicie i wzrost bezrobocia w następnych latach bezrobocie cyklicznie wzrastało. W 2012 roku osiągneło poziom 8,9%.

Deficyt/nadwyżka budżetowa Słowenia
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Słowenia deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt Słowenia - jak widzimy na Słowenii najwyższy skok deficytu zanotowano w roku 2009, 2010 oraz 2011. Poprawa sytuacji w budżecie nastapiła w roku 2012. W latach 2001-2007 Słowenia miała budżet z niewielkim deficytem. Słowenia w momencie przyjęcia do Unii Europejskiej w 2004 roku na tle innych państw miała najbardziej rozwinietą infrastrukturę drogową.  Dzięki temu nie musiała ponosić tak dużych obciażeń z budżetu na rozwój infrastruktury.

Słowenia eksport

...

Gospodarka Słowenii w Unii Europejskiej

Słowenia przyjeła członkowstwo w Unii Europejskiej w roku 2004. W roku 2007 weszła do strefy euro oraz strefy Schengen. 
Tak trafili tutaj inni: Słowenia 


Atrakcje Słowenii

SŁOWENIA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
SŁOWENIA

Zapraszamy na Blog o Słowenii, zatrudnieniu, płacy.

Biznes Słowenia:

www.lublana.msz.gov.pl


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych