SZWECJA - wskaźniki gospodarcze Szwecji
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Szwecja powierzchnia: 449 964 km²

  • Szwecja ludność: 9,5 mln

  • Stolica: Sztokholm 0,7 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: Korona

  • Szwecja PKB całkowite: 544,7 mld USD (2012)

  • Szwecja PKB na mieszkańca: 57 638 USD

PKB Szwecji
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Szwecja - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

Wzrost PKB Szwecja miała najpierw w latach 2003-2007. W tym dobrym okresie gospodarka Szwecji rozwijała się w przedziale 2,3% a 4,3%. Potem nastąpiły dwa lata kryzysu i PKB Szwecji stopniał w najgorszym 2009 roku o 5%. Szwedzka gospodarka podobnie jak niemiecka szybko odbiła ternd w roku 2010. PKB wzrosło wtedy o 6,6%. W kolejnych latach wzrost PKB wyhamował. Szwecja w 2012 roku miała PKB na poziomie 409,2 mld EURO, co dawało jej 7 pozycję w UE.

Ludność Szwecja
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Szwecja - Dane EUROSTAT 2013

Ludność  w Szwecji wyniosła w 2012 roku 9,4 mln osób. Pod względem tego wskaźnika Szwecja plasuje się na 16 miejscu w Unii Europejskiej. Jak prezentują to dane na wykresie w Szwecji w roku 2001 żyło 8,88 mln osób. Odnosząc to do roku 2012 Szwecji przybyło około 0,6 mln mieszkańców. 

Inflacja Szwecja
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Szwecja - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w gospodarce Szwecji jest bardzo stabilny oraz na niskim poziomie. Widać, że gospodarka kraju zachowuje równowagę i inflacja jest pod pełną kontrolą. Najwyższy poziom inflacji miał miejsce w 2008 roku - wyniósł 3,3%. 

Stopy procentowe Szwecja
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Szwecja - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - stopy procentowe w Szwecji są ustalane przez bank centralny. Najwyższy poziom stóp procentowych miał miejsce w 2007 r., wyniósł 4,75%. W roku 2012 stopy procentowe są na poziomie 2,25%. Warto zauważyć, że kiedy w roku 2009 nadszedł kryzys Szwecja obniżyła stopy procentowe do poziomu 0,75%. 

Zatrudnienie Szwecja
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Szwecja - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.
Zatrudnienie w Szwecji podlega wahaniom. Spadek zatrudnienie miał nawet miejsce podczas wzrostu gospodarczego w latach 2003 -2004. Głęboka obniżka zatrudnienia nastąpiła w roku 2009. Najwyższy wzrost zatrudnienia miał miejsce w roku 2007 oraz 2011. 

Giełda w SZWECJI
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Sztokholmie - została założona w 1863. Od 1998 wchodzi w skład OMX Nordic.
Instrumenty Finansowe: akcje, obligacje, pozostałe papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 418 mld (2007 r)
Liczba spółek: 310 (2007 r)
Kapitalizacja całej grupy: około 800 mld euro (world-exchanges 2013)
Liczba notowanych spółek całej grupy:750

Bezrobocie Szwecja
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Szwecja bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Szwecja bezrobocie - jest tam traktowane ze szczególną uwagą. Szwecja to kraj który bardzo dba o opiekę socjalną. Jak widzimy na wykresie gospodarka Szwecji bardzo dorze radzi sobie z poziomem osób pozostających bez pracy. Szwecja nie notowała w prezentowanym okresie dwucyfrowego bezrobocia. 

Deficyt/nadwyżka budżetowa Szwecja
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Szwecja deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Nadwyżka budżetowa - Szwecja należy do małego grona państw generujących w swych finansach nadwyżki budżetowe. Poza kilkoma latami w których Szwecja miała mały deficyt reszta była na plusie. Unikanie dużego deficytu to oczywiście dobry omen. Gospodarka nie staje się zadłużona i na rynku Państwo nie partycypuje w kredytach. Ma to dobre strony. 

Szwecja eksport

...

Gospodarka Szwecji w Unii Europejskiej

Szwecja znalazła się w grupie państw Unii Europejskiej w roku w1995 roku. W roku 1996 Szwecja należała do strefy Schengen. 
Tak trafili tutaj inni: Szwecja 


Atrakcje Szwecja

SZWECJA - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
SZWECJA

Zapraszamy na Blog o Szwecji, zatrudnieniu, płacy.

Biznes Szwecja:

www.sztokholm.msz.gov.pl
www.stockholm.trade.gov.pl
www.psig.com.pl


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych