WĘGRY - wskaźniki gospodarcze Węgier
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Węgry powierzchnia: 93 030 km²

  • Węgry ludność: 9,9 mln

  • Stolica: Budapeszt 1,7 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: Forint

  • Węgry PKB całkowite: 126,80 mld USD

  • Węgry PKB na mieszkańca: 12 735 USD

PKB Węgry
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Węgry - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju. 

PKB Węgier miał okazały wzrost w roku 2003 i potem utrzymywał się aż do roku 2006. Następny rok 2007 zapowiadał problemy gospodarcze Węgier. Włąsnie rok 2008 był czasem gdy PKB miał bardzo niewielki wzrost, a już w roku 2009 nastąpił dynamiczny spadek, aż do 6,8% PKB. W 2010 oraz w 2011 gospodarka Węgier zaczęła się rozpędzać, ale rok 2012 i 2013 to kolejne spadki PKB. Pod względem wielkości PKB Węgry są na 18 pozycji w UE. W 2012 roku ich PKB wyniósł 97,6 mld EURO.

Ludność Węgry
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Węgry - Dane EUROSTAT 2013

Ludność na Węgrzech  w roku 2012 wyniosła 9,9 mln. Pod względem liczby ludności Węgry miały 13 pozycję w Unii Europejskiej. Na wykresie widać, że Węgry mają tendencje spadkową jeśli chodzi o ten wskaźnik. Wynika to zapewne z emigracji cześci ludności do krajów zachodnich powodowanej wysokością wynagrodzeń.

Inflacja Węgry
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Węgry - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen na Węgrzech cały czas stanowi wyzwanie dla Banku Centralnego. Najwyższa infacja miała miejsce w 2001 roku - 9,1%. W pozosatałych latach wzrost cen oscylował wokół 3,5% a 7,9%. To nadal dużo jeśli odniesiemy to do państw Unii Europejskiej. Widać, że w 2012 roku inflacja wzrasta mimo spadku PKB w tym samym roku. Jest to zagrożenie dla gospodarki. Przedsiębiorstwa choć rynek się kurczy podnoszą ceny i to o 5,7%.

Stopy procentowe Węgry
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Węgry - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Bank Centralny na Węgrzech musi wstrzymywać wzrost cen poprzez utrzymywanie wysokiego oprocentowania. Popatrzmy na wykres, stopy procentowe wyniosły w najniższym przedziale 6,5% a 7%. Tak wysokie stopy procentowe przekładają się na koszty kredytów. To przyciąga kapitał do banków natomiast na odsetki stać tylko najbogatszych. Dotyczy to firm i konsumentów. Gospodarka musi wtedy wyhamowywać, przez co spadają ceny.

Zatrudnienie Węgry
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Węgry - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju. 

Zatrudnienie na Węgrzech ma większe spadki niż wzrosty. Zatrudnienie podlega dużym wahaniom, bo przy wysokiej infacji, a co za tym idzie wysokim koszcie kredytów słabo opłacalne biznesy zaczynają upadać. Jest wtedy problem z generowaniem większej liczby nowych miejsc pracy. Odzwierciedla to wykres.

Giełda Węgry
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie - została ponownie założona w 1990 roku. Dziś - Holding CEE SEG AG jest właścicielem giełdy Praga, Lublana, Budapeszt, Wiedeń.
Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, pozostałe papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 15,7 mld euro 
Liczba spółek: 52
Strona: www.bse.hu

Bezrobocie Węgry
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Węgry bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Węgry bezrobocie - w 2001 roku miały na poziomie 5,8%. Był to najniższy poziom tego wskaźnika. W następnym roku bezrobocie zaczęło się podnosić i trend utrzymywał się. Najwyższy poziom bezrobocia Węgry osiągneły w roku 2010. Było to 11,2%. W dwóch kolejnych latach bezrobocie troszkę się obniżyło. 

Deficyt / nadwyżka budżetowa Węgry
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Węgry deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Deficyt Węgry - w budżecie państwa utrzymuje się stały deficyt pomiędzy rokiem 2001 a 2010. Utrzymywanie się przewagi w wydatkach z budżetu na Węgrzech jest związane z dużym zapotrzebowaniem na inwestycje i przekształcanie gospodarki. Kraje byłego bloku wshodniego w tym Węgry mają zaległości wobec starych członków Unii Europejskiej. Korzystanie ze środków unijnych wymaga udziału własnych środków. Pozytywnym zjawiskiem było w 2011 roku odwócenie tendencji i pojawienie się nadwyżki budżetowej.

Węgry eksport

...

Gospodarka Węgier w Unii Europejskiej

Węgry wstąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004. W roku 2007 zostały członkiem strefy Schengen. 
Tak trafili tutaj inni: Węgry 


Atrakcje Węgier

WĘGRY - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
WĘGRY

Zapraszamy na Blog o Węgrzech, zatrudnieniu, płacy.

Biznes na Węgrzech:

www.budapeszt.msz.gov.pl
www.budapest.trade.gov.pl
www.mkik.hu


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych