WIELKA BRYTANIA - wskaźniki gospodarcze
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Wielka Brytania powierzchnia: 244 820 km²

  • Ludność: 63 mln

  • Stolica: Londyn 8,1 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: FUNT

  • Wielka Brytania PKB całkowite: 2440,5 mld USD

  • Wielka Brytania PKB na mieszkańca: 38 589 USD

PKB Wielka Brytania
/ GDP / PIB / BIP / Produkt Krajowt Brutto

PKB Wielka Brytania - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

Pod względem wielkości PKB Wielka Brytania zajmuje w UE miejsce nr 3. PKB tego kraju w roku 2012 wyniosło 1901 mld EURO. Świetne lata dla brytyjskiej gospodarki to lata 2003 - 2007. Wzrost PKB miał wtedy poziom 2,6% - 3,8%. Następnie pojawiły się dwa lata spadkowe. Największy z nich to rok 2009 i spadek o 4%. Następnie gospodarka zaczęła od odbicia w roku 2010 i utrzymuje wzrost PKB.

Ludność Wielka Brytania
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Wielka Brytania - Dane EUROSTAT 2013

Ludność - pod względem liczby ludności Wielka Brytania zajmuje miejsce nr 3 w Unii Europejskiej. W roku 2012 liczba ludności tego kraju to 62,99 mln. Jak widzimy na wykresie w Wielkiej Brytanii w 2001 roku mieszkało 59 mln ludzi. Widać więc, że Wielka Brytania powiększyła na przestrzeni ponad dziesięciu lat ten wskaźnik blisko o 4 mln.

Inflacja Wielka Brytania
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Wielka Brytania - dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen w Wielkiej Brytanii jest pod kontrolą. Inflacja nie przekracza 5%. Jak widzimy na wykresie wzrost cen w latach 2001 - 2004 był bardzo niewielki, kolejne lata to powolny mały wzrost cen na poziomie 2% - 4,5%. Mimo to gospodarka Wielkiej Brytanii ma pod kontrolą wzrost cen.

Stopy procentowe Wielka Brytania
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Wielka Brytania - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - stopy procentowe w Wielkiej Brytanii ustalane są przez Bank Centralny. Jak widzimy w okresie prosperity bank centralny utrzymywał stopy procentowe na poziomie 3,75% a 5,5%. W okresie dekoniunktury stopy procentowe zostały obniżone do poziomu 0,5%. To bardzo niski poziom stóp procentowych mający na celu rozbudzenie wzrostu gospodarki. Co jak widzimy na wykresie PKB powoli się udaje. 

Zatrudnienie Wielka Brytania
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Wielka Brytania - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.

Jak widzimy na wykresie gospodarka Wielkiej Brytanii generowała wzrost zatrudnienia w latach 2001 - 2008 na poziomie 0,3% a 1,3%. Rok 2009 to rok kryzysu i zatrudnienie spadło o 1,7% Podobnie było w roku 2010 lecz spadek był o 0,7%. Rok 2012 to utrzymanie tego samego stanu zatrudnienia.

Giełda Wielka Brytania
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych w Londynie - została założona w 1801 roku.

Instrumenty finansowe: akcje przedsiębiorstw, obligacje państwowe, inne papiery wartościowe.
Kapitalizacja: 2,8 bln euro (dane world-exchanges 2013)
Liczba spółek: 2757

Bezrobocie Wielka Brytania
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Wielka Brytania bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Wielka Brytania bezrobocie - jak możemy zauważyć gospodarka Wielkiej Brytanii do czasu kryzysu utrzymywała poziom bezrobocia w okolicy 5%. Przyjmując przy tym bardzo dużą grupę osób z Polski i innych krajów z emigracji zarobkowej. W roku kryzysowym bezrobocie wzrosło o 2%. Wielka Brytania ma bardo dobry wskaźnik osób pozostających bez pracy, a kryzys nie wywołał niepokojących wzrostów.

Deficyt / nadwyżka budżetowa Wielka Brytania
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Wielka Brytania deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Wielka Brytania deficyt budżetowy miała na już od 2002 roku. Gospodarka Wielkiej Brytanii wygenerowała większą przewagę wydatków w budżecie od 2009 r. Wydatki w tym okresie urosły trzykrotnie. Wielka Brytania stymulowała w tym czasie gospodarkę do odwrócenia skutków kryzysu. Mała nadwyżka budżetowa miala miejsce w jedynie w roku 2001.

Eksport Wielkiej Brytanii

...

Gospodarka Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej

Wielka Brytania przystąpiła do Unii Europejskiej w roku 1973. Wielka Brytania nie należy do strefy euro oraz Schengen. 
Tak trafili tutaj inni: Wielka Brytania 
POLUB NAS NA FACEBOOKU 


BLOG
UK

Zapraszamy na Blog o UK, zatrudnieniu, warunkach życia.

Biznes Wielka Brytania:

www.londyn.msz.gov.pl
www.bpcc.org.pl
www.firmawanglii.pl

Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych