WŁOCHY - Wskaźniki gospodarcze Włoch
/ economic indicators / indicadores económicos / wirtschaftsindikatoren /

Dane podstawowe:

  • Powierzchnia całkowita: 301 230 km²

  • Liczba ludności: 59,5 mln

  • Stolica: RZYM 2,7 mln mieszkańców

  • Jednostka monetarna: EURO

  • PKB całkowite: 2014,1 mld USD (2012)

  • PKB na mieszkańca: 33 115 USD

Włochy PKB
/ GDP / PIB / BIP /

PKB Włoch - Dane EUROSTAT 2013

PKB - zmiany procentowe rok do roku. Lata 2013 i 2014 prognoza dla PKB kraju.

PKB Włoch w 2012 roku wyniósł 1565 mld EURO. Pod względem PKB Włochy zajmują 4 miejsce w Unii Europejskiej. W roku 2003 PKB pozostał na niezmienionym poziomie. W latach 2004 - 2007 PKB Włoch rósł w tempie pomiędzy 0,9 a 2,2%. Do trudnych lat należał rok 2008, 2009 oraz 2012. PKB w tym czasie obniżał się w granicach od 1% do 5,5%.

Ludność Włoch
/ population / poblacion / bevölkerung /

Liczba ludności Włoch - Dane EUROSTAT 2013

Liczba ludności - Włochy to kraj o znaczącej liczbie ludzi. W 2012 roku we Włoszech mieszkało 60,82 mln osób. Według tego wskaźnika Włochy są na 4 miejscu w Unii Europejskiej. Jak prezentuje wykres w roku 2001 we Włoszech mieszkało 56,96 mln osób. Widać więc wyraźnie, że we Włoszech przybyło na przestrzeni lat ponad 3 mln osób. 

Inflacja Włochy
/ inflation / la inflación /

Poziom inflacji Włoch - Dane EUROSTAT 2013

Inflacja - wzrost cen we Włoszech jest stabilny. Inflacja w żadnym z prezentowanych na wykresie lat nie przekroczyła 5%. Wskaźnik ten jest pod kontrolą i ma korzystny wpływ na gospodarkę Włoch. 

Stopy procentowe Włochy
/ interest rates / tasas de intereses / zinsen /

Stopy procentowe Włoch - Dane EUROSTAT 2013

Koszt kredytu - Włochy są członkiem strefy euro, a ich stopy procentowe są określane przez Bank EBC - EUROPEAN CENTRAL BANK. Jak widzimy stopy procentowe nie przekraczały pięciu procent. Niskie stopy procentowe powodują, iż nawet nisko marżowe biznesy są opłacalne. Natomiast banki komercyjne mają kłopot, bo przy niskich stopach opłacalność lokat i zainteresowanie nimi spada. Klienci szukają bardziej dochodowych inwestycji. Najłatwiej przenieść pieniądze z banku do funduszy inwestycyjnych.

Zatrudnienie Włochy
/ employment / empleo / einstellung /

Zatrudnienie Włochy - Dane EUROSTAT 2013

Wskaźnik zatrudnienia - pokazuje zmianę procentową rok do roku z ogólnej liczby osób zatrudnionych na obszarze gospodarczym danego kraju.

Włochy w 2001 roku miały 2% wzrost zatrudnienia. Gospodarka dobrze radziła sobie z tworzeniem miejsc pracy. Zatrudnienie nieprzerwanie wzrastało do roku 2008. W roku kryzysu obniżyło się o 1,6% a w 2010 o kolejne 0,7%. Gospodarka zaczyna mieć nieznaczne problemy. Potwiedził to także rok 2012.

Giełda Włochy
/ stock exchange / bolsa de valores / börse /

Giełda Papierów Wartościowych Włochy - Borsa Italiana, ma siedzibę w Mediolanie. Powstała 1808, a od roku 2007 jest częścią giełdy w Londynie.

Kapitalizacja: 733 mld euro (2007 r)
Liczba spółek:

Bezrobocie Włochy
/ unemployment / desempleo / arbeitslosigkeit /

Włochy bezrobocie - Dane EUROSTAT 2013

Włochy bezrobocie - w roku 2003 bezrobocie wynosiło 8,4%. Gospodarka rozwijała się i Włochy w kolejnych latach miały coraz niższy wskaźnik bezrobocia. Sytuacja utrzymywała się w kolejnych latach, aż do roku 2007. Wtedy we Włoszech bezrobocie wyniosło 6,1%. W roku 2008 nastąpiło odbicie i bezrobocie wzrosło do 6,7%. Trend miał wskaźnik rosnący i w roku 2012 bezrobocie wynosiło już 10,7%. Włoska gospodarka odczuła problem z finansami i rosnącym zadłużeniem.

Deficyt/nadwyżka budżetowa Włochy
/ budget deficyt / déficit presupuestario / haushaltsdefizit /

Włochy deficyt - Dane EUROSTAT 2013

Włochy deficyt budżetowy - od 2001 roku był utrzymywany w budżecie na dość wysokim poziomie. Najniższy poziom deficytu Włochy odnotowały w roku 2007. W 2009 roku poziom wydatków nad przychodami Włoch był najwyższy. W kolejnych latach deficyt malał. Włochy zaczęły wdrażać projekty zmierzające do poprawy finansów państwa.

Eksport Włoch

.....

Gospodarka Włoch w Unii Europejskiej

Włochy przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 1952. W 1990 Włochy przystapiły do strefy Schengen. W 1999 roku Włochy przyjeły walutę wspólnotową EURO.
Tak trafili tutaj inni: Włochy 


Atrakcje Włoch

WŁOCHY - film o tym kraju


POLUB NAS NA FACEBOOKU 

BLOG
WŁOCHY

Zapraszamy na Blog o Włoszech, zatrudnieniu, płacy.

Biznes Włochy:

www.rzym.msz.gov.pl
www.italpolchamber.it/pl
www.pl.tomatop.it


Sprawdź inne kraje UE

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych